SOLIDUM vzw bundelt heden relevante samenwerkingen van en tussen een achttal door de overheid erkende woonzorgcentra, allen gelokaliseerd in Vlaams-Brabant en allen onder het beleid en uitbating van een eigen juridische entiteit (vzw).

De voorgeschiedenis van institutionele zorg in deze context gaat terug tot een heel ver verleden en verwijst naar het pionierswerk van de Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen van Halle met midden de 19de eeuw de eerste ziekenzorg en een eeuw later met de overname van enkele ‘rusthuizen’.

De recentste decennia werden gekenmerkt door een versnelde verruiming van de groep tot deze acht instellingen, waaronder twee woonzorgcentra via een PPS samenwerking. Thans zijn alle woonzorgcentra knap uitgebouwd (of in volle expansie) met moderne infrastructuur en gestuurd en geleid via eigentijds management en governance.

Terug